I+G+b arloko prestakuntza

Baimen-motak, baldintzak eta iraupena

Bizileku-baimena: eskatzailea Espainian legez dagoenean, 3 urteko baimena lortuko du, edo kontratuaren iraupeneko baimena hori laburragoa bada, estatuaren lurralde osoan bizitzeko eta lan egiteko.

Non aurkeztu bizilekuaren eskaera?

Bizileku-baimena: Enpresa Handien eta Talde Estrategikoen Unitatean. UGE-CE

Beharrezko dokumentuak

 • Dokumentu orokorrak: informazio orokorrean kontsultatu.
 • Erabat prestatutako profesionalarentzako dokumentu zehatzak:
  1. Erakunde kontratatzailea zein kasutan sartzen den frogatzen duten dokumentuak:
   • Legeak aipatzen duen erakundea bada (unibertsitate publikoak; ikerketarako erakunde publikoak, estatukoak eta autonomikoak; unibertsitateak eta erakunde pribatuak, legearen lehenengo xedapen gehigarriaren arabera)
   • Espainian kokatutako enpresa-erakundea edo I+G+b zentroa bada, Berrikuntzako eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza Nagusiaren (Arazo Ekonomikoetako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa) txostena beharko du
   • Hitzarmena sinatu duen erakunde publikoa edo pribatua bada, erregelamenduaren bidez garatzen diren baldintzetan
   • Goi-mailako hezkuntzako eta ikerketarako organoa edo zentroa bada
   • Espainian kokatutako negozio-eskola bada.
  2. Erakundearen eta interesdunaren arteko harreman profesionala egiaztatzen duen dokumentua aurkeztea.