Formación en I+D+i

Tipos de permisos, condicións e duración

Autorización de residencia: cando o solicitante se atopa legalmente en España, obterá un permiso de 3 anos ou da duración do contrato se fose menor, para residir e traballar en todo o territorio nacional.

Onde presentar a solicitude de residencia?

Autorización de residencia: na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos. UGE-CE

Documentos necesarios

 • Documentos xerais: consultar en Información Xeral.
 • Documentos específicos para o Profesional Altamente Cualificado:
  1. Documentos que acrediten en que suposto inclúese a entidade contratante:
   • Se é un organismo aos que se refire a lei (universidades públicas; organismos públicos de investigación, estatais e autonómicos; universidades e entidades privadas de acordo con o D.A. primeira da lei).
   • Se se trata dunha entidade empresarial ou centro de I+D+i establecido en España, necesitarán o informe da D.G. de Innovación e Competitividade (MINECO).
   • Se é unha entidade pública ou privada asinante dun convenio, nas condicións que se desenvolvan reglamentariamente.
   • Se se trata de un órgano ou centro de educación superior e investigación.
   • Se é unha escola de negocios establecida en España. 
  2. Presentar documentación que acredite a relación profesional entre entidade e interesado.