Nomada digitalak (nazioarteko telelangileak)

EBkoak ez diren atzerritarrek nazioarteko telelanaren ondoriozko bizilekua eska dezakete, estatuko lurraldetik kanpo kokatutako enpresetarako urrutiko lan- edo lanbide-jarduera bat burutzeko, baliabide eta sistema informatikoak, telematikoak eta telekomunikaziokoak bakarrik erabiliz.

Lan-jardueraren bat egiten denean, nazioarteko telelanaren ondoriozko baimenaren titularrak estatuko lurraldetik kanpo kokatutako enpresetarako bakarrik lan egin ahal izango du.

Lanbide-jardueraren bat egiten denean, nazioarteko telelanaren ondoriozko baimenaren titularrak Espainian kokatutako enpresa baterako lan egin ahal izango du, baldin eta lan horren ehunekoa bere lanbide-jarduera osoaren %20 baino handiagoa ez bada.

Baldintzak

  • Izen handiko unibertsitateetako, lanbide heziketako eta izen handiko negozio-eskoletako graduatua edo graduatuondokoa izatearen edo gutxienez hiru urteko esperientzia profesionala izatearen egiaztagiria.
  • Eskatzaileak kontratatu duen enpresak benetako eta etengabeko jarduera izatea.
  • Lan- edo lanbide-harremana urrunetik egin daitekeela frogatzen duen dokumentazioa.
  • Eskatzailearen eta langilearen arteko lan- edo lanbide-harremana gutxienez hiru hilabetez existitu dela erakusten duen egiaztagiria, baita urruneko jardueraren baldintzak eta betebeharrak frogatzen dituzten dokumentuak ere.

Baimen-motak eta iraupena

Bisa: eskatzailea Espainiatik kanpo dagoenean, nahi izanez gero estatuaren lurralde osoan bizitzeko eta lan egiteko baimena lortuko du. Baimenak urtebete iraungo du, lanaldia laburragoa bada izan ezik; kasu horretan, bisak iraupen bera izango du.

Urtea igaro ondoren, bizileku-baimena eskatu behar du.

Bizileku-baimena: eskatzailea Espainian legez dagoenean, nahi izanez gero estatuaren lurralde osoan bizitzeko eta lan egiteko 3 urteko baimena lortuko du.

Non aurkeztu bizilekuaren eskaera?

  • Bisa: Misio diplomatikoetan eta kontsularen bulegoetan. Enbaxadak eta kontsuletxeak Embajadas y Consulados
  • Bizileku-baimena: Enpresa Handien eta Talde Estrategikoen Unitatean. UGE-CE