Enpresa-lekualdaketa

Baimen-motak, baldintzak eta iraupena

Bizileku-baimena: eskatzailea Espainian legez dagoenean, 3 urteko baimena lortuko du, edo kontratuaren iraupeneko baimena hori laburragoa bada, estatuaren lurralde osoan bizitzeko eta lan egiteko.

 1. ICT UE enpresa barneko lekualdaketaren ondoriozko bizileku-baimena:

  Lekualdaketaren gehienezko iraupena 3 urtekoa izango da zuzendarien edo espezialisten kasuan, eta urte batekoa prestatzen ari diren langileen kasuan.

 2. Enpresa barneko lekualdaketaren ondoriozko estatuko bizileku-baimena:

  Lekualdaketaren gehienezko iraupena 3 urtekoa izango da, edo kontratukoa izango da hori laburragoa bada, eta berritu daiteke.

Non aurkeztu bizilekuaren eskaera?

Bizileku-baimena: Enpresa Handien eta Talde Estrategikoen Unitatean. UGE-CE

Beharrezko dokumentuak

 • Dokumentu orokorrak: informazio orokorrean kontsultatu.
 • Erabat prestatutako profesionalarentzako dokumentu zehatzak: Honako hauek egiaztatzen dituzten dokumentuak:
  • Benetako enpresa-jarduera dagoela eta, hala badagokio, enpresa-taldea dagoela.
  • Goi-mailako titulua edo baliokidea edo, hala badagokio, 3 urteko gutxieneko esperientzia profesionala.
  • Taldeko enpresa batekin edo batzuekin aldez aurretiko eta etengabeko 3 hilabeteko lan edo lanbide harremana dagoela.
  • Lekualdaketa egiaztatzen duen enpresaren dokumentazioa.

Abantailak

ICT UE enpresa barneko lekualdaketaren ondoriozko bizileku-baimena edukiz gero::

 • Espainiak emandako baliozko ICT UE enpresa barneko lekualdaketaren ondoriozko bizileku-baimenaren titularrek estatu kide batean edo gehiagotan sartu, bizi eta lan egin ahal izango dute, aldez aurretik jakinarazita edo, hala badagokio, baimena eskatuta estatu horietako agintariei, Enpresa barruko lekualdaketen esparruan hirugarren herrialdeetako nazionalen sarrera- eta bizileku-baldintzei buruzko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2014ko maiatzaren 15eko 2014/66/EB Zuzentaraua aplikatzean duten araudiaren arabera.
 • Batasuneko beste estatu kide batzuetan ezarritako erakundeek baimena indarrean dagoen bitartean ICT UE enpresa barneko lekualdaketarako baimena duten atzerritarrak Espainiara eraman ahal izango dituzte, Enpresa Handien eta Talde Estrategikoen Unitateari jakinarazi ondoren.

ICT UE baimenaren salbuespenak

Migrazioen Zuzendaritza Nagusiak mugikortasunaren aurka egin ahal izango du, arrazoiak emanda eta eskaera egin eta 20 eguneko epean, honako kasu hauetan:

 1. Artikulu honetan aurreikusitako baldintzak betetzen ez direnean.
 2. Aurkeztutako agiriak iruzurrez eskuratu direnean, edo faltsifikatu edo manipulatu direnean.
 3. Lekualdaketaren gehienezko iraunaldia igaro denean. Migrazioen Zuzendaritza Nagusiak aurka egiten badu, lehen estatuak lekualdatutako atzerritarra eta bere familia itzultzeko aukera emango du, beste izapiderik egin gabe. Oraindik Espainiara lekualdatu ez badira, ukatzeko ebazpenak hori eragotziko du.