Formació en I+D+i

Tipus de permisos, condicions i durada

Autorització de residència: quan el sol·licitant es troba legalment a Espanya, obtindrà un permís de 3 anys o de la durada del contracte si fos menor, per residir i treballar en tot el territori nacional.

On presentar la sol·licitud de residència?

Autorització de residència: a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics. UGE-CE

Documents necessaris

 • Documents generals: consulteu la Informació General.
 • Documents específics per al Professional Altament Qualificat.
  1. Documents que acreditin en quin supòsit s'inclou l'entitat contractant:
   • Si forma part dels organismes als quals es refereix la llei (universitats públiques; organismes públics de recerca, estatals i autonòmics; universitats i entitats privades d'acord amb la D.A. primera de la llei).
   • Si es tracta d'una entitat empresarial o centre de R+D+i establert a Espanya, necessitaran l'informe de la D.G. d'Innovació i Competitivitat (MINECO).
   • Si és una entitat pública o privada signant d'un conveni, en les condicions que es desenvolupin reglamentàriament.
   • Si es tracta d'un òrgan o centre d'educació superior i recerca.
   • Si és una escola de negocis establerta a Espanya.
  2. Presentació de la documentació que acrediti la relació professional entre l'entitat i l'interessat.