Formació en R+D+i

Tipus de permisos, condicions i durada

Autorització de residència: quan el sol·licitant es troba legalment a Espanya, obtindrà un permís de 3 anys o de la durada del contracte si fos menor, per residir i treballar en tot el territori nacional.

On presentar la sol·licitud de residència?

Autorització de residència: en la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics. UGE-CE

Documents necessaris

 • Documents generals: consultar en Informació General.
 • Documents específics per al Professional Altament Qualificat:
  1. Documents que acreditin en quins suposat s'inclou l'entitat contractant:
   • Si és un organisme als quals es refereix la llei (universitats públiques; organismes públics de recerca, estatals i autonòmics; universitats i entitats privades d'acord amb la D.A. primera de la llei).
   • Si se trata de una entidad empresarial o centro de I+D+i establecido en España, necesitarán el informe de la D.G. de Innovación y Competitividad (MINECO).
   • Si és una entitat pública o privada signant d'un conveni, en les condicions que es desenvolupin reglamentàriament.
   • Si  se  trata  de  un  órgano  o  centro  de educación superior e investigación.
   • Si és una escola de negocis establerta a Espanya. 
  2. Presentar documentació que acrediti la relació professional entre entitat i interessat.