Professional Altament Qualificat

Podran sol·licitar una autorització de residència per a professionals altament qualificats, que tindrà validesa en tot el territori nacional, les empreses que requereixin la incorporació en territori espanyol de professionals estrangers graduats o postgraduados d'universitats i escoles de negocis de reconegut prestigi, titulats de formació professional de grau superior, o especialistes amb una experiència professional d'un nivell comparable d'almenys 3 anys, en els termes que s'estableixin en les instruccions a les quals es refereix la disposició addicional vintena d'aquesta llei

Tipus de permisos

Autorització de residència: quan el sol·licitant es troba legalment a Espanya, obtindrà un permís de 3 anys o de la durada del contracte si fos menor, per residir i treballar en tot el territori nacional.

On presentar la sol·licitud de residència?

Autorització de residència: en la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics. UGE-CE

Documents necessaris

 • Documents generals: consultar en Informació General.
 • Documents específics per al Professional Altament Qualificat.

  Documents que acreditin complir amb el requisit al que s'acullen:

  • Graduats i postgraduados d'Universitats: Títol de la Universitat o Escola de Negocis de Reconegut Prestigi.
  • Documentació acreditativa de l'empresa sol·licitant.
  • Copia del contrato o de la relación profesional entre ambas partes.
  • Perfil del lloc de treball.

Avantatges

 • L'acreditació del compliment dels requisits de contractació de personal altament qualificat s'efectuarà una única vegada, quedant inscrita en la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics.
 • Aquesta inscripció tindrà una validesa de 3 anys renovables si es mantenen els requisits.
 • Qualsevol modificació de les condicions haurà de ser comunicada a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics en el termini de 30 dies. En cas de no comunicar aquesta modificació, l'empresa deixarà d'estar inscrita en la Unitat.