Emprendedores

Poden solicitar un visado ou autorización de residencia aqueles estranxeiros non residentes na UE que vaian levar a cabo os trámites previos para poder desenvolver unha actividade emprendedora ou a iniciar, desenvolver ou dirixir unha actividade económica como emprendedor en España.

Tipos de permisos

Autorización de residencia: cando o solicitante se atopa legalmente en España, obterá un permiso de 3 anos para residir e traballar en todo o territorio nacional.

Onde presentar a solicitude de residencia e a súa renovación?

Autorización de residencia: na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos. UGE-CE

Documentos necesarios

Documentos xerais: consultar en Información Xeral.

Documentos específicos para emprendedor: (*)

 1. O perfil profesional do solicitante, a súa formación e experiencia profesional así como a súa implicación no proxecto. No caso de que existan varios socios, avaliarase a participación de cada un deles, tanto dos que solicitan un visado como dos que non requiran o mesmo.
 2. O plan de negocio, polo menos, cos seguintes elementos:
  1. Descrición do proxecto: actividade empresarial a desenvolver, data de inicio, localización, forma xurídica prevista da empresa, impacto económico potencial que supón o investimento, descrición do número de postos de traballo que se estima que poidan crearse e as súas funcións e cualificación, actividades previstas de promoción e estratexia de venda.
  2. Descrición do produto ou servizo: a descrición será detallada e incluirá os aspectos innovadores.
  3. Análise de mercado: valoración do mercado e evolución esperada, descrición dos posibles competidores, valoración dos consumidores potenciais e análises de oferta e demanda.
  4. Financiamento: investimento requirido, fontes de financiamento e plan financeiro.
  5. O valor engadido para a economía española, a innovación ou oportunidades de investimento.

  (*) No caso de visados, debe obter o informe favorable previamente á solicitude de visado.