Programa de Residència per a Inversors i Emprenedors (PRIE). Atracció de talent, inversió i emprenedoria estrangera

El 27 de setembre de 2013 es va aprovar la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que va introduir un nou marc per a la immigració qualificada, que afavoreix la mobilitat internacional de professionals altament qualificats i que té la intenció d'atreure el talent i la inversió estrangera.

Normativa

El programa estableix un sistema àgil i específic de concessió de visats o autoritzacions de residència, preservant les garanties que resulten essencials per a la seguretat de la nostra societat, amb els següents objectius:

  • Fomentar la cultura emprenedora i crear un entorn favorable a l'activitat econòmica.
  • Facilitar l'entrada de talent i d'inversió amb la finalitat d'afavorir el creixement econòmic i la creació d'ocupació.

Per a això, la Llei facilita l'entrada i residència a Espanya, per raons d'interès econòmic, de les següents categories:

Enllaços