Aviso Legal

prie.comercio.es é un dominio en internet de titularidade da Secretaría de Estado de Comercio do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa. Paseo da Castelá, 160. 28046 - Madrid. España.

Co presente sitio de Internet, a Secretaría de Estado de Comercio pretende fomentar o acceso do público á información relativa ás súas iniciativas e ás políticas de comercio en xeral. O noso obxectivo consiste en velarpola actualidade e exactitude da este información. Dita información poderá ser cambiada sen aviso previo, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do sitio de Internet ou o seu deseño.

Pretendemos reducir ao mínimo os problemas ocasionados por erros. No entanto, algúns datos ou informacións contidos nas nosas páxinas poden ser creados ou estruturados en arquivos ou formatos non exentos de erros.Por tanto os textos, normativa e en xeral calquera información contida nas páxinas deste sitio de Internet teñen carácter meramente informativo polo que suxerimos comprobe a vixencia e exactitude dos datos nasfontes administrativas oficiais correspondentes.

A presente cláusula de exención de responsabilidade non ten por obxecto limitar a responsabilidade da Secretaría de Estado de Comercio de forma contraria ao disposto polas normativas aplicables, nin excluír a súaresponsabilidade nos casos nos que, en virtude de ditas normativas, non poida excluírse.